KaraBewind Opzet 2


Aanmelden


Om gebruik te maken van de diensten van KaraBewind kunt u het intakeformulier 
downloaden of via de contactgegevens dit formulier opvragen. U vult dit vervolgens 
volledig in en stuurt dit op naar:

KaraBewind
postbus 70  
5070 AB Udenhout


Download hier het intakeformulier. 


Intake

Na ontvangst van uw aanmelding zal er een afspraak worden gemaakt bij u thuis. 
Het kan zijn dat er van te voren nog enkele stukken worden gevraagd. Tijdens deze 
afspraak wordt er aandacht besteed aan uw financiële situatie. Na deze afspraak, 
als alle benodigde stukken zijn ondertekend en beide partijen hebben aangegeven 
met elkaar verder te willen gaan, zal een aanvraag voor onderbewindstelling bij 
het Kantongerecht worden gedaan d.m.v. het indienen van een verzoekschrift. 
Dit verzoekschrift wordt volledig door ons ingevuld, u ondertekent dit wel zelf. 
Er zal een zitting volgen bij het Kantongerecht waarbij zowel u als de bewindvoerder 
aanwezig zullen zijn.


Uitvoering

Na ontvangst van de beschikking door de Rechtbank zal KaraBewind:

 • Alle instanties waar u een financiële relatie mee heeft, aanschrijven en op de 
  hoogte stellen van uw onderbewindstelling. Zij worden verzocht om alle 
  correspondentie in het vervolg aan ons te richten. 

 • Vanaf dat moment uw financiële administratie verzorgen. 

 • Naast uw bestaande bankrekening een nieuwe rekening openen (de beheerrekening). 
  Hierop wordt uw salaris, uitkering, pensioen en overige inkomsten gestort. Deze 
  rekening wordt door KaraBewind beheerd. Uw bestaande bankrekening 
  (leefgeldrekening) zal worden gebruikt om uw leefgeld op te storten. Het kan ook 
  zijn dat er een nieuwe leefgeldrekening voor u wordt geopend. Dit gebeurd met 
  name als u op uw bestaande rekening een roodstand heeft. Het leefgeld wordt in 
  overleg met u wekelijks aan u uitgekeerd,  hiervan kunt u bijvoorbeeld boodschappen 
  doen. U krijgt voor deze rekening ook een pinpas. De hoogte van uw leefgeld is 
  afhankelijk van bepaalde factoren en zal, in overleg, met u worden bepaald.

 • De inkomsten en uitgaven in kaart brengen.

 • Samen met u een budgetplan opstellen.

 • U een inlogcode geven voor het systeem OnView waardoor u in kunt loggen en uw 
  financiële gegevens kunt bekijken.

KaraBewind is verplicht periodiek verantwoording af te leggen aan de Kantonrechter 
over uw inkomsten en uitgaven.
Indien er sprake is van (problematische) schulden, zullen we de schulden samen met 
u in kaart brengen. We zullen bekijken welke hulp daarbij nodig is.