KaraBewind Opzet 2

Wat is KaraBewind?


Mijn naam is Marjon Willemse, bewindvoerder. Na mijn jarenlang ervaring 
als casemanager Wet Werk en Bijstand (WWB) en schuldhulpverlening, 
bied ik nu mijn  diensten aan als beschermingsbewindvoerder. Als
beschermingsbewindvoerder behartig ik de financiële belangen van 
personen die dit (tijdelijk) zelf niet meer kunnen.


Het hebben van financiële problemen houdt in: het hebben van betalingsachterstanden, het hebben van schulden,
maar ook het overzicht kwijt zijn op je administratie. Ik ben ervan overtuigd dat het soms goed is voor mensen 
om hun financiën tijdelijk uit  handen te kunnen geven, zodat ze even op adem kunnen komen en zich kunnen 
richten  op hun (andere) problemen. 

De dagelijkse stress over het tekort aan geld voor de dagelijkse dingen, rekeningen, deurwaarders, brieven, 
beslag e.d., draagt bij veel huishoudens bij aan het ontstaan van problemen op andere gebieden, zoals relatie, 
opvoeden, werkeloosheid, gezondheid of verslaving. Doordat er beschermingsbewind is, valt er vaak een zware 
last van hun schouders af.
  
Ik wil klanten op weg helpen naar een gezonde financiële huishouding als men dat tijdelijk of voor langere tijd 
niet meer zelf kan. Juist doordat  het beheren van de financiën tijdelijk bij iemand anders is ondergebracht, kan 
die persoon zich richten op die andere leefgebieden. Als daar rust gekomen is, kan je weer gaan bezien of het 
beschermingsbewind opgeheven kan worden.

KaraBewind is een klein en informeel kantoor en uw belang, als cliënt staat voorop! Als u hulp nodig heeft bij uw 
financiën, of u begeleidt mensen die van onze diensten gebruik kunnen maken, neem dan gerust contact met mij op.