KaraBewind Opzet 2


Wat is beschermingsbewind?


Wanneer iemand die meerderjarig is en lichamelijk of geestelijk (tijdelijk) niet in staat 
is om zijn / haar eigen financiële zaken te regelen, kan de Kantonrechter hem of haar 
(tijdelijk) onder bewind stellen. De Kantonrechter benoemt dan een bewindvoerder die 
de verantwoordelijkheid over de bezittingen overneemt. Dat houdt in dat die persoon 
niet meer zelfstandig kan beslissen wat hij /zij met zijn /haar geld en bezittingen doet. 
Hij/zij mag bijvoorbeeld niet iets verkopen zonder toestemming van de bewindvoerder. 
Omdat de bankrekening meestal ook onder het bewind valt, kan diegene die onder 
bewind staat niet over zijn geld beschikken en dus geen aankopen doen. De onder 
bewind-gestelde krijgt wel geld van de bewindvoerder om bijvoorbeeld de dagelijkse 
boodschappen te doen. 
De bewindvoerder moet zolang dat gaat, beslissingen nemen samen met de betrokkene. 
De bewindvoerder beheert het inkomen en zorgt er onder andere voor dat de vaste 
lasten op tijd worden betaald. 

De taken van de bewindvoerder:

 • Het ontvangen van het inkomen;
 • Het betalen van de vaste lasten;
 • Een overzicht van de betaalde schulden (indien van toepassing) in kaart brengen;
 • Een overzicht van de nog te betalen schulden (indien van toepassing) in kaart 
  brengen;
 • Het saldotegoed van het begin en het eind van de periode waarover 
  verantwoording moet worden afgelegd beheren.

Ik zal daarnaast als bewindvoerder gedurende het jaar de administratie over het 
vermogen voeren dat onder bewind is gesteld. 

Daarbij verzorg ik de volgende zaken

 • De belastingaangifte;
 • Het aanvragen van toeslagen;
 • Het aanvragen van uitkeringen;
 • Het aanvragen van eventuele kwijtscheldingen voor de lokale belastingen;
 • Het afsluiten van verzekeringen;
 • De contacten met diverse hulpverlenende instanties;
 • De behandeling/doorzending van de post.

Familierecht

Beschermingsbewind wordt uitgevoerd op basis van het familierecht. De bewindvoerder
staat dus onder toezicht van de rechtbank voor het uitvoeren van zijn werkzaamheden. 
De bewindvoerder moet ook jaarlijks een rekening en verantwoording afleggen aan de 
rechtbank over de zaken waarover het bewind is uitgesproken.